corporate

Kurum Kültür ve Prensipleri

Şirket değerlerini belirlemek, bunlara bağlı olarak vizyon ve misyon oluşturmak, bunları tüm çalışanların sahiplenmesini sağlamak iş hedeflerini anlamlı kılar, çalışan motiva yonunu artırır ve kurumun performansını yükseltir. Vizyon, misyon ve değerlerin; çalışanlarca anlaşılır biçimde tanımlanması ve benimsenmesi, iş hayatının uygulamalarıyla örtüşmesi ve stratejik kararlara ışık tutması, kurumu temsil etmesi ve etik değerlerle uyumlu olması sağlanır.

Bireylere kazandırdıkları:

* Kurumun değerlerini somutlaştırma

* Vizyon, misyon oluşturma sürecine katılarak kurumla özdeşleşme

* Kurumsal farkındalık ve aidiyet duygusunda artma

* Yaptığı işin anlamını kavrama ve bütünle ilişkisini görme

* Kurum hedefleri doğrultusunda etkin çalışma

Kuruma kazandırdıkları:

* Farklı bölümlerde farklı alanlarda çalışan herkesi ortak bir hedefe doğru yöneltme

* Çalışanların, ekiplerin ve kurumun performansı üzerinde fark yaratma

* Paydaşların tereddütlerini giderme ve kurum itibarını güçlendirme

* Kurumun bütününe özgü etik sistemin gelişmesine olanak sağlama

* Çalışanlar tarafından paylaşılan bir anlayış ve inanç oluşturma

* Şirketle ilgili sahiplenme duygusunun artmasını sağlama