İhracat

62 Ülkede Yüzlerce Müşteri

Dünyada hızla büyüyen PİNA, sektöründe üretimden taahhüte, ithalattan teknik servise tüm alanları tek çatı altında toplayarak hizmet ve ürün kalitesini sürekli yükselen bir ivmeyle artırmaktadır.

13 yıl önce yapılan ilk ihracatla başlayan serüvenimiz, bugun Asya, Avrupa ve Afrika'da 62 ülkeyle, sektöründe, Türkiye'nin ihracaat lideri olarak devam etmektedir.